บทความ

รู้ทัน! ตัวย่อบนผลิตภัณฑ์ หมายความว่าอะไร?

09พฤศจิกายน

4,618 views | Share

รู้ทัน! ตัวย่อบนผลิตภัณฑ์ หมายความว่าอะไร?

การเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มีสิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคควรใส่ใจก่อนตัดสินใจซื้อ นั่นก็คือวันหมดอายุและวันที่ผลิต ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะแสดงอยู่บนตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ยา เครื่องสำอาง หรือเวชสำอาง ที่เราใช้กันอยู่ในทุกๆ วัน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล้วนมีตัวอักษรย่ออยู่บนผลิตภัณฑ์ ซึ่งบางคนอาจไม่รู้ถึงความหมายของตัวอักษรย่อที่อยู่บนผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้นเลย นอกจากแค่ “วันหมดอายุ” หรือ EXP. เท่านั้น แต่นอกจากวันหมดอายุแล้ว บนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ยังมีตัวอักษรย่ออย่างอื่นที่มีความหมายอีกด้วย

อักษรย่อบนฉลาก!

EXP หรือ EXD (Expiry Date / Expiration Date) : วันหมดอายุ
MFG / MFD (Manufacturing Date / Manufactured Date) : วันที่ผลิต
BB / BBE (Best Before / Best Before End) : ควรบริโภคก่อนวันที่
Batch. No. : เลขที่ครั้งที่ผลิต (ถ้ามี Batch. No. เหมือนกัน แสดงว่า ผลิตออกมาครั้งเดียวกัน)
L & C. No. (Lot and Control number) : เลขที่ครั้งที่ผลิตและควบคุมคุณภาพ มีความหมายคล้ายกับ Batch. No.
Reg. No. (Registered Number) : เลขที่ทะเบียนยา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ออกให้ ตัวอักษร A  B  C บอกว่าเป็นยาสำเร็จรูปแผนปัจจุบัน
   A : ยาสำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ
   B : ยาสำเร็จรูปที่นำเข้าจากต่างประเทศ แล้วนำมาแบ่งบรรจุภายในประเทศ
   C : ยาสำเร็จรูปที่นำเข้าจากต่างประเทศ  (ไม่มีการแบ่งบรรจุภายหลัง)
นอกจากนั้นยังมีตัวเลขที่อยู่หน้าตัวอักษรย่อ A  B  C  ซึ่งมีเลข 1 และ 2 โดยมีความหมายว่า
   1 คือ ยาเดี่ยว (มีตัวยาสำคัญตัวเดียว)
   2 คือ ยาสูตรผสม (มีตัวยาสำคัญหลายตัว)
ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์บางอย่าง ควรดูว่าทำการผลิตวันที่เท่าไหร่ ควรบริโภคก่อนวันไหน หรือเช็คว่าใกล้วันหมดอายุหรือยัง?  


ขอขอบคุณ doctor.or.th


MAY YOU ALSO LIKE

ให้ SLC Inter Lab ได้ร่วมสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จ
ให้คุณได้เป็นเจ้าของธุรกิจที่คุณต้องการ
ติดต่อเรา