OEM | ODM

OEM | ODM

Share

OEM ย่อมาจาก Original Equipment Manufacturer

การรับผลิตผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ที่สนใจอยากมีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวภายใต้แบรนด์ของคุณเอง โดยใช้กระบวนการผลิตของโรงงานตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต รวมไปถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่อยากมีผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของคุณเอง โดยที่ไม่ต้องสร้างโรงงานหรือซื้อเครื่องจักรในการผลิตสินค้าเอง

ODM ย่อมาจาก Original Design Manufacturer

การผลิตผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบสินค้า รูปแบบสินค้า หลังจากนั้นนำเอาสินค้าที่ผลิตเสนอขายให้ลูกค้าอีกที่หนึ่ง ที่อยู่ภายใต้ชื่อแบรนด์ของลูกค้าเอง

ให้ SLC Inter Lab ได้ร่วมสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จ
ให้คุณได้เป็นเจ้าของธุรกิจที่คุณต้องการ
ติดต่อเรา