9

ขั้นตอนการผลิต
“ผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์ / เครื่องสำอางค์”

SLC Inter Lab สถาบันวิจัยเครื่องสำอาง และ เวชสำอางค์ รวมไปถึงฝ่ายผลิต

Share

จากจุดเริ่มต้นของการเป็น Leading Brand ด้านความงามครบวงจร SLC Group จึงมีความตั้งใจที่จะก่อตั้ง SLC Inter Lab สถาบันผู้เชี่ยวชาญวิจัยเครื่องสำอางค์ และ เวชสำอางค์ ซึ่งได้ก่อตั้งโดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ โดยมีจุดประสงค์เพื่อรองรับผู้ประกอบการที่ต้องการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ของตัวเอง (Customized Products) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์ และ เครื่องสำอางค์ เช่น Skin Care, Personal Care & Toiletries, Hair Care, Hand & Nali Care, Spa Products, Home Ambiance etc. ภายใต้มาตรฐานคุณภาพการผลิตอย่างผู้เชี่ยวชาญ โดยมี 9 ขั้นตอนการผลิต ดังต่อไปนี้

ร่วมปรึกษาแนวทางการสร้างผลิตภัณฑ์

1. ร่วมปรึกษาแนวทางการสร้างผลิตภัณฑ์

ทางเราจะรับรายละเอียดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผู้จ้างต้องการ รวมไปถึงร่วมให้คำปรึกษาวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนวทางของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ ประเมินช่องทางการตลาด ประเมินค่าใช้จ่าย

ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์

2. ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์

หลังจากที่ได้รับข้อมูลของผลิตภัณฑ์มาแล้ว ทางเราจะทำการวิจัยสูตรเครื่องสำอางค์ที่ท่านต้องการ จากนั้นจัดทำตัวอย่าง (Samples) ขึ้นมาเพื่อให้ท่านได้ทดสอบ และ ประเมินผล

เลือกผลิตภัณฑ์ที่พึงพอใจ

3. เลือกผลิตภัณฑ์ที่พึงพอใจ

สรุปสูตรของผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการเพื่อดำเนินการขั้นต่อไป

ออกแบบผลิตภัณฑ์

4. ออกแบบผลิตภัณฑ์

ทางเราจะมีทีม Graphic Designer มืออาชีพที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ให้คุณได้เลือกตามแบบที่ต้องการ ทั้ง Packaging , กล่องบรรจุภัณฑ์, ฉลากสินค้า เป็นต้น

ยืนยันการออกแบบ

5. ยืนยันการออกแบบ

สรุปแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ และ ยืนยันแบบที่แน่นอนเพื่อดำเนินการขั้นต่อไป

มาตรฐานความปลอดภัย จดแจ้ง อย.

6. มาตรฐานความปลอดภัย จดแจ้ง อย.

ทางเราจำดำเนินการจดแจ้งสูตรผลิตภัณฑ์ หลังจากสรุปสูตร และ การออกแบบ ผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว

กระบวนการสั่งผลิต “ครบวงจร”

7. กระบวนการสั่งผลิต “ครบวงจร”

หลังการจดแจ้ง อย. ผ่านเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะดำเนินการด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์ ฉลากผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงการบรรจุ เตรียมพร้อมจัดส่งให้กับผู้จ้าง

การจัดส่งสินค้า

8. การจัดส่งสินค้า

ทางเราสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ทุกช่องทางขึ้นอยู่กับความต้องการขอท่าน อาธิเช่น รถขนส่งผลิตภัณฑ์ของทางโรงงาน, หรือ รถขนส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น Kerry Express , นิ่มซี่เส็งขนส่ง, ที บี พาทย์ ขนส่ง เป็นต้น และไปรษณีย์ไทย

ให้คำปรึกษาหลังการขาย

9. ให้คำปรึกษาหลังการขาย

ทางโรงงานยินดีรับข้อเสนอแนะ, ข้อร้องเรียน และร่วมหาแนวทาง เพื่อแนะนำลูกค้าอย่างดีที่สุด

ให้ SLC Inter Lab ได้ร่วมสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จ
ให้คุณได้เป็นเจ้าของธุรกิจที่คุณต้องการ
ติดต่อเรา